Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Origin Otwock 1

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Origin Otwock 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000543529) (dalej zwanej: „Komplementariuszem”) – jako komplementariusza działającego w imieniu Spółki Origin Otwock 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (KRS: 0000489255) (dalej zwanej: ,,Spółką”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ,,ZWZ” lub „Zgromadzenie”).

 

ZWZ odbędzie się 18 listopada 2021 roku, o godzinie 10.00,

w sali „Stokrotka”, w Hotelu Gromada

przy Pl. Powstańców Warszawy 2,

00-030 Warszawa.

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit