Czerpiemy z 20 lat doświadczeń wiodącego kanadyjskiego operatora aktywnych wspólnot senioralnych

Origin Investments – realizuje nowe projekty nieruchomościowe oraz prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu
w nieruchomości komercyjne, w szczególności związane z rynkiem opieki długoterminowej, mieszkaniami serwisowanymi pn. Apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów oraz rynkiem usług rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

Obiekty pozyskiwane przez Origin Investments są zarządzane i prowadzone przez Origin Polska – sieciowego operatora obiektów opieki długoterminowej i rehabilitacji, w oparciu o know-how kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities.

Nasze inwestycje w Polsce:

UL. BERNARDYŃSKA 13/15

Otwock

Obiekt funkcjonuje od marca 2019 – zobacz

OSIEDLE MŁODOŚCI 10

Kraków

Obiekt funkcjonuje od października 2020 – zobacz

Mechelinki gm. Kosakowo, k. Gdyni

ORIGIN REVITAL MECHELINKI – ośrodek rehabilitacyjny, Apartamenty ReVital dla seniorów, apartamenty na wynajem

Już w sprzedaży – sprawdź

Planowane inwestycje

Warszawa, Wrocław, Katowice

Nasze lokalizacje

Usługi świadczone w obiektach

opieka nad osobami z demencją i wielochorobowością

opieka długoterminowa nad osobami starszymi

rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, onkologiczna

opieka / rehabilitacja poszpitalna i poudarowa

fizjoterapia prewencyjna i odtworzeniowa

apartamenty serwisowane dla seniorów

POZNAJ NASZ MODEL INWESTYCYJNY

Co wyróżnia nasze obiekty na tle rynku?

Struktura personelu jest elementem know-how operatora z Kanady. Podobnie jak metody szkoleniowe i system szkoleń Origin. Każdy z zatrudnionych pracowników przechodzi szkolenia opracowane przez Origin Active Lifestyle Communities. Część personelu jest szkolona w placówkach kanadyjskich.

Współistnienie dwóch funkcji: pobytowej i rehabilitacyjnej, umożliwia nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również rozszerzenie oferty usług dla różnych grup klientów.

Obiekty Origin wyróżniają się bryłą budynków, układem pomieszczeń, dominacją powierzchni wspólnych, wielkością sal terapeutycznych i rehabilitacyjnych, wyposażeniem oraz terenem wokół obiektu (ogrody i parki terapeutyczne). W ośrodku otwockim zbudowanym od podstaw, była możliwość zastosowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w sposób spójny i kompletny oraz zgodny z zasadami architektury terapeutycznej (nowatorskiej na rynku polskim).

Obecnie w Polsce przeważają placówki dysponujące maksymalnie kilkudziesięcioma łóżkami. Placówki o liczbie ponad stu łóżek są rzadkością i są to przeważnie placówki publiczne. Doświadczenie kanadyjskie i obliczenia polskich ekspertów pokazują, że efektywne placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne nie mogą mieć poniżej 100 łóżek. Zapewnienie czegoś więcej niż pobyt, w szczególności właściwej terapii i rehabilitacji, wymaga odpowiedniej skali.

INWESTUJ Z NAMI

W OBIEKTY REHABILITACYJNE I APARTAMENTY SENIORALNE W TRAKCIE REALIZACJI

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE MAMY PLANY INWESTYCYJNE

FAQ

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie operatora Origin Kanada działającego na rynku powszechnie uważanym za wzorcowy, nowatorski i wyprzedzający rynek europejski to wartość nie do zastąpienia. W obiektach Origin swoją rolę odgrywa każdy element: kształt budynku, układ pomieszczeń, architektura wnętrz, wyposażenie, przestrzeń wokół budynku, procedury funkcjonowania obiektu, sposób wyszkolenia personelu, sposób zarządzania personelem, kolor, dźwięk, zapach. Wszystko to ma wpływ na komfort przebywającego w naszym ośrodku pensjonariusza i stanowi ogromną przewagę na rynku. Współpracujemy również z jednym z najlepszych producentów sprzętu rehabilitacyjnego, izraelską firmą Motorika. Nasz sprzęt należy do najnowocześniejszych w Europie.

Cena za pobyt w ośrodku w Otwocku kształtuje się na poziomie 4-6 tys. zł, w zależności od rodzaju pobytu i zakresu usług. W porównaniu do cen rynkowych jest niższa od cen u konkurencji przy zachowaniu wysokiego standardu.

Inwestor może zdecydować się na inwestycję kapitałową bądź nabycie apartamentu na własność. Skontaktuj się z nami, aby poznać warunki inwestycji i wybrać najlepszą dla Ciebie formę pomnażania kapitału.

Ośrodek na etapie deweloperskim jest finansowany zarówno z kredytu bankowego, jak i z rynku equity, głównie przez inwestorów indywidualnych w postaci obejmowania udziałów w spółce. Dziś proporcje kształtują się na poziomie: 30% kredyt bankowy / 70% equity. Docelowym modelem finansowania projektów jest proporcja 50% / %50% lub, jeśli będzie to możliwe, 70% kredyt bankowy / 30% equity.

Czas inwestycji zależy od preferencji Inwestora. Propozycja inwestycji jest skierowana zarówno dla osób myślących długofalowo jaki i tych, które chciałyby zakończyć inwestycję po 3 latach z atrakcyjnym zyskiem.

Partnerzy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ