Inwestuj w apartamenty dla osób starszych oraz najnowocześniejsze ośrodki rehabilitacyjne i opiekuńcze

Sprawdź dlaczego warto

Inwestuj w obiekty dla osób starszych i usługi rehabilitacyjne

Sprawdź dlaczego warto

Origin Investments – realizuje nowe projekty nieruchomościowe oraz prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu
w nieruchomości komercyjne, w szczególności związane z rynkiem opieki długoterminowej, mieszkaniami serwisowanymi pn. Apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów oraz rynkiem usług rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

 

Obiekty pozyskiwane przez Origin Investments są zarządzane i prowadzone przez Origin Polska – sieciowego operatora obiektów opieki długoterminowej i rehabilitacji, w oparciu o know-how kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities.

Nasze inwestycje w Polsce:

Ul. Bernardyńska 13/15

Otwock

Obiekt funkcjonuje od marca 2019 – zobacz

Ul. Bernardyńska 13/15, Otwock

Osiedle Młodości 10

Kraków

Obiekt funkcjonuje od października 2020 – zobacz

Osiedle Młodości 10

Kraków

Nowa Huta projekt w przygotowaniu – sprawdź 

Osiedle Młodości 10, Kraków

Mechelinki

gm. Kosakowo, k. Gdyni

ORIGIN REVITAL MECHELINKI – ośrodek rehabilitacyjny, Apartamenty ReVital dla seniorów, apartamenty na wynajem.

Już w sprzedaży – sprawdź

 

ul. Klifowa 2, Mechelinki

Mechelinki

ORIGIN REVITAL MECHELINKI,  ośrodek i hotel rehabilitacyjny, Apartamenty ReVital dla seniorów, apartamenty na wynajem – wkrótce w sprzedaży.

 

Gdynia działka 147/1, obręb Mechelinki

Planowane inwestycje

Warszawa, Wrocław, Katowice

 

Warszawa

Wrocław

Otwock

Kraków

Gdynia

Nasze lokalizacje

Dlaczego warto zainwestować?

Wysoka stopa zwrotu
Zysk wyższy niż samodzielne inwestowanie w nieruchomości, o zbliżonym poziomie ryzyka.
Wieloletnia stabilność dochodów
Brak sezonowości najmu.

Inwestycja w spółkę odpowiedzialną społecznie

Przyczyniają się Państwo do wprowadzenia nieznanego dotychczas na polskim rynku kanadyjskiego standardu opieki długoterminowej i mieszkalnictwa senioralnego z asystą.

Sprawdzona firma

Zarządzanie obiektami przez Origin Polska na podstawie know-how udostępnionego przez Origin Active Lifestyle Communities.

Unikalny sektor rynku nieruchomości

Nasze inwestycje podążają za demografią. Budujemy nieruchomości społecznie potrzebne i zapraszamy do przedsięwzięć inwestorów prywatnych.

Nienasycony rynek
Sektor usług senioralnych oraz usług rehabilitacji, szczególnie neurologicznej, jest rynkiem nienasyconym i mocno rozwijającym się.

INWESTYCJA NIEZALEŻNA OD TRENDU W NIERUCHOMOŚCIACH

INWESTYCJA NIEZALEŻNA OD TRENDU W NIERUCHOMOŚCIACH

Czerpiemy z 20 lat doświadczeń wiodącego kanadyjskiego operatora aktywnych wspólnot senioralnych

sztuk
Łóżek w Polsce

sztuk
Łóżek w przygotowaniu i realizacji

obiektów
W Polsce i Kanadzie

lat
Doświadczenia ORIGIN

Usługi świadczone w obiektach

=

opieka nad osobami z demencją i wielochorobowością

 
=

opieka długoterminowa nad osobami starszymi

 
=

rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, onkologiczna

 
=

opieka / rehabilitacja poszpitalna i poudarowa

 
=

fizjoterapia prewencyjna i odtworzeniowa

 
=

apartamenty serwisowane dla seniorów

 

POZNAJ NASZ MODEL INWESTYCYJNY

POZNAJ NASZ MODEL INWESTYCYJNY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie lokalizacje wybieramy na apartamenty senioralne i obiekty rehabilitacyjne?

Blisko dużych miast i metropolii

 

Dobrze skomunikowane

z punktu widzenia klientów, ich rodzin oraz personelu medycznego

W pobliżu szpitala

dojazd karetki w ciągu 5 minut
g

Umożliwiające zbudowanie obiektu o ekonomicznej skali operacyjnej

 

Atrakcyjne, łączące bliskość infrastruktury miejskiej

z wrażeniem położenia w miejscu wypoczynkowym, wyciszonym, sanatoryjnym

Sytuacja rynku mieszkań i usług dla seniorów w Polsce

CIĄGLE ROSNĄCY RYNEK - starzejące się społeczeństwo

Według GUS, w 2035 roku co siódma kobieta oraz co dziesiąty mężczyzna w Polsce będą w wieku 75 lat i wyższym. Zmiana stylu życia młodszego pokolenia i duża mobilność osób w wieku produkcyjnym sprawiają, że Polacy szukają profesjonalnej, dobrze zorganizowanej opieki dla najbliższych. Zapotrzebowanie na mieszkania senioralne z asystą oraz na domy opieki senioralnej będzie rosło. Polska jest trzecim najszybciej starzejącym się państwem w Europie.

BRAK KONKURENCJI - w Polsce brakuje obiektów specjalistycznych

W Polsce rynek profesjonalnych placówek świadczących usługi na oczekiwanym przez klientów poziomie jest bardzo niedowartościowany. Brakuje ośrodków specjalistycznych i miejsc w istniejących ośrodkach opiekuńczych dla osób z demencją, Alzhaimerem  i wielochorobowością. Rynek mieszkań serwisowanych dla seniorów dopiero kiełkuje.

SKALA ZAPOTRZEBOWANIA NA OBIEKTY ZNACZNIE PRZEWYŻSZA PODAŻ
Szacuje się, że w województwie mazowieckim żyje ponad 13 000 osób w wieku 65+ o rocznych przychodach ≥ PLN 200,000. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ilość miejsc w obiektach świadczących usługi opieki dla osób dotkniętych różnymi formami demencji w województwie mazowieckim nieznacznie przekracza 200. Gdyby wszystkie te miejsca zostały zajęte tylko przez najbogatszych seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, którzy mogą sami opłacić opiekę, wówczas niedobór miejsc dla zamożnych seniorów z tą chorobą wyniósłby nadal ponad 800 w samym woj. mazowieckim.
DŁUGIE KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH NA REHABILITACJĘ

Ośrodki Origin oferują 34 programy rehabilitacyjne, na które (wg danych NIK) okres oczekiwania w państwowych szpitalach i ośrodkach rehabilitacji trwa od 42 dni do ponad półtora roku.

PROBLEMY POLSKIEJ GERIATRII

Według badań przeprowadzonych w dwudziestu wybranych krajach OECD, na tysiąc osób w wieku powyżej 65 lat przypada średnio 49,1 miejsc w placówkach opieki długoterminowej. Pokrywa się to ze stanem potrzeb – w krajach wysokorozwiniętych do obiektów opieki długoterminowej trafia między 5 a 6% tej grupy wiekowej. Przypomnijmy, że obiekty te są przeznaczone dla seniorów o zaawansowanym stopniu niesamodzielności. W Polsce liczba miejsc jest zatrważająco niska – wynosi zaledwie 17,5 na tysiąc seniorów w wieku powyżej 65 roku życia. Liczba ta jest o tyle niepokojąca, że stan zdrowia i poziom samodzielności seniorów w Polsce należą do najgorszych w Europie.

 

CIĄGLE ROSNĄCY RYNEK - starzejące się społeczeństwo
Według GUS, w 2035 roku co siódma kobieta oraz co dziesiąty mężczyzna w Polsce będą w wieku 75 lat i wyższym. Zmiana stylu życia młodszego pokolenia i duża mobilność osób w wieku produkcyjnym sprawia, że Polacy szukają profesjonalnej, dobrze zorganizowanej opieki dla najbliższych. Zapotrzebowanie na domy opieki będzie rosło. Polska jest trzecim najszybciej starzejącym się państwem w Europie.
BRAK KONKURENCJI - w Polsce jest mało obiektów specjalistycznych
W Polsce rynek profesjonalnych placówek świadczących usługi na oczekiwanym przez klientów poziomie jest bardzo niedowartościowany. Brak jest ośrodków i miejsc w istniejących ośrodkach opiekuńczych dla osób z demencją, Alzhaimerem  i wielochorobowością.
SKALA ZAPOTRZEBOWANIA NA OBIEKTY ZNACZNIE PRZEWYŻSZA PODAŻ
Szacuje się, że w województwie mazowieckim żyje ponad 13 000 osób w wieku 65+ o rocznych przychodach ≥ PLN 200,000. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ilość miejsc w obiektach świadczących usługi opieki dla osób dotkniętych różnymi formami demencji w województwie mazowieckim nieznacznie przekracza 200. Gdyby wszystkie te miejsca zostały zajęte tylko przez najbogatszych seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, którzy mogą sami opłacić opiekę, wówczas niedobór miejsc dla zamożnych seniorów z tą chorobą wyniósłby nadal ponad 800 w samym woj. mazowieckim.
DŁUGIE KOLEJKI OCZEKIWAŃ NA REHABILITACJĘ
Ośrodki Origin będą oferowały 34 programy rehabilitacyjne, na które wg danych NIK okres oczekiwania w państwowych szpitalach i ośrodkach rehabilitacji to od 42 dni do ponad półtora rok.
PROBLEMY POLSKIEJ GERIATRII
W/g badań przeprowadzonych w dwudziestu wybranych krajach OECD, na tysiąc osób w wieku powyżej 65 lat przypada średnio 49,1 miejsc w placówkach opieki długoterminowej. Pokrywa się to ze stanem potrzeb – w krajach wysokorozwiniętych do obiektów opieki długoterminowej trafia między 5 a 6% tej grupy wiekowej. Przypomnijmy, że obiekty te są przeznaczone dla seniorów o zaawansowanym stopniu niesamodzielności. W Polsce liczba miejsc jest zatrważająco niska – wynosi zaledwie 17,5 na tysiąc seniorów w wieku powyżej 65 roku życia. Liczba ta jest o tyle niepokojąca,że stan zdrowia i poziom samodzielności seniorów w Polsce należą do najgorszych w Europie.

 

Co wyróżnia nasze obiekty na tle rynku?

PERSONEL

Struktura personelu jest elementem know-how operatora z Kanady. Podobnie jak metody szkoleniowe i system szkoleń Origin. Każdy z zatrudnionych pracowników przechodzi szkolenia opracowane przez Origin Active Lifestyle Communities. Część personelu jest szkolona w placówkach kanadyjskich.

PROGRAMY

W ośrodkach realizowane są programy terapeutyczne i rehabilitacyjne wypracowane i doskonalone przez wiele lat w Kanadzie:
NeuroCare – specjalistyczna rehabilitacja i terapia w chorobach neurologicznych, także po urazach mózgu;
MemoryCare – program dla cierpiących na różne formy demencji, w tym chorobę Alzheimera w fazie zaawansowanej;
NeuroCare – program dla osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi, w tym zwłaszcza po udarze lub urazie mózgu, w przypadku guza mózgu;
SeniorCare – specjalistyczne usługi w zakresie opieki i asysty dla seniorów o różnym stopniu samodzielności, w tym w ramach unikalnych osiedli mieszkań serwisowanych, przeznaczonych dla aktywnych seniorów.

FUNKCJA
Współistnienie dwóch funkcji: pobytowej i rehabilitacyjnej, umożliwia nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również rozszerzenie oferty usług dla różnych grup klientów.
ARCHITEKTURA

Obiekty Origin wyróżniają się bryłą budynków, układem pomieszczeń, dominacją powierzchni wspólnych, wielkością sal terapeutycznych i rehabilitacyjnych, wyposażeniem oraz terenem wokół obiektu (ogrody i parki terapeutyczne). W ośrodku otwockim zbudowanym od podstaw, była możliwość zastosowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w sposób spójny i kompletny oraz zgodny z zasadami architektury terapeutycznej (nowatorskiej na rynku polskim).

SKALA

Obecnie w Polsce przeważają placówki dysponujące maksymalnie kilkudziesięcioma łóżkami. Placówki o liczbie ponad stu łóżek są rzadkością i są to przeważnie placówki publiczne. Doświadczenie kanadyjskie i obliczenia polskich ekspertów pokazują, że efektywne placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne nie mogą mieć poniżej 100 łóżek. Zapewnienie czegoś więcej niż pobyt, w szczególności właściwej terapii i rehabilitacji, wymaga odpowiedniej skali.

PERSONEL

Struktura personelu jest elementem know-how operatora z Kanady. Podobnie jak metody szkoleniowe i system szkoleń Origin. Każdy z zatrudnionych pracowników przechodzi szkolenia opracowane przez Origin Active Lifestyle Communities. Część personelu będzie szkolona w placówkach kanadyjskich.

PROGRAMY

W ośrodku realizowane będą programy terapeutyczne i rehabilitacyjne wypracowane i doskonalone przez wiele lat w Kanadzie:
NeuroCare – specjalistyczna rehabilitacja i terapia w chorobach neurologicznych, także po urazach mózgu;
MemoryCare – program dla cierpiących na różne formy demencji, w tym chorobę Alzheimera w fazie zaawansowanej;
NeuroCare – program dla osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi, w tym zwłaszcza po udarze lub urazie mózgu, w przypadku guza mózgu;
SerniorCere – specjalistyczne usługi w zakresie opieki i asysty dla seniorów o różnym stopniu samodzielności, w tym unikalne osiedla mieszkań serwisowanych, przeznaczonych dla aktywnych seniorów.

FUNKCJA

Współistnienie dwóch funkcji: pobytowej i rehabilitacyjnej, umożliwia nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również rozszerzenie oferty usług dla różnych grup klientów.

ARCHITEKTURA

Obiekty Origin wyróżniają się bryłą budynków, układem pomieszczeń, dominacją powierzchni wspólnych,wielością sal terapeutycznych i rehabilitacyjnych, jak i wyposażeniem oraz terenem wokół obiektu (ogrody i parki terapeutyczne). W ośrodku otwockim, jako budowanym od podstaw, była możliwość zastosowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w sposób spójny i kompletny oraz zgodny z zasadami architektury terapeutycznej (nowatorskiej na rynku polskim).

SKALA

Obecnie w Polsce przeważają placówki dysponujące maksymalnie kilkudziesięcioma łóżkami. Placówki o liczbie ponad stu łóżek są rzadkością i są to przeważnie placówki publiczne. Doświadczenie kanadyjskie i obliczenia polskich ekspertów pokazują, że efektywne placówki nie mogą mieć poniżej 100 łóżek. Zapewnienie czegoś więcej niż pobyt, w szczególności właściwej terapii i rehabilitacji, wymaga efektu skali.

INWESTUJ Z NAMI

W OBIEKTY REHABILITACYJNE I APARTAMENTY SENIORALNE W TRAKCIE REALIZACJI

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE MAMY PLANY INWESTYCYJNE

INWESTUJ Z NAMI W DZIAŁAJĄCE OBIEKTY OPIEKI DLA SENIORÓW

ORAZ OBIEKTY W TRAKCJE REALIZACJI

FAQ

Czym wyróżniają się ośrodki Origin na tle konkurencji?

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie operatora Origin Kanada działającego na rynku powszechnie uważanym za wzorcowy, nowatorski i wyprzedzający rynek europejski to wartość nie do zastąpienia. W obiektach Origin swoją rolę odgrywa każdy element: kształt budynku, układ pomieszczeń, architektura wnętrz, wyposażenie, przestrzeń wokół budynku, procedury funkcjonowania obiektu, sposób wyszkolenia personelu, sposób zarządzania personelem, kolor, dźwięk, zapach. Wszystko to ma wpływ na komfort przebywającego w naszym ośrodku pensjonariusza i stanowi ogromną przewagę na rynku. Współpracujemy również z jednym z najlepszych producentów sprzętu rehabilitacyjnego, izraelską firmą Motorika. Nasz sprzęt należy do najnowocześniejszych w Europie.

Jaka jest średnia cena pobytu dla pacjenta?

Cena za pobyt w ośrodku w Otwocku kształtuje się na poziomie 4-6 tys. zł, w zależności od rodzaju pobytu i zakresu usług. W porównaniu do cen rynkowych jest niższa od cen u konkurencji przy zachowaniu wysokiego standardu.

W jaki sposób mogę zainwestować ?

Inwestor może zdecydować się na inwestycję kapitałową bądź nabycie apartamentu na własność. Skontaktuj się z nami, aby poznać warunki inwestycji i wybrać najlepszą dla Ciebie formę pomnażania kapitału.

Czy ośrodek jest finansowany tylko ze środków własnych czy również przez bank?

Ośrodek na etapie deweloperskim jest finansowany zarówno z kredytu bankowego, jak i z rynku equity, głównie przez inwestorów indywidualnych w postaci obejmowania udziałów w spółce. Dziś proporcje kształtują się na poziomie: 30% kredyt bankowy / 70% equity. Docelowym modelem finansowania projektów jest proporcja 50% / %50% lub, jeśli będzie to możliwe, 70% kredyt bankowy / 30% equity.

Jaki jest średni czas inwestycji?

Czas inwestycji zależy od preferencji Inwestora. Propozycja inwestycji jest skierowana zarówno dla osób myślących długofalowo jaki i tych, które chciałyby zakończyć inwestycję po 3 latach z atrakcyjnym zyskiem.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej