Origin Investments – realizuje nowe projekty nieruchomościowe oraz prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, w szczególności związane z rynkiem senioralnym, mieszkaniami serwisowanymi pn. Apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów oraz rynkiem usług rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

Obiekty tworzone przez Origin Investments są zarządzane i prowadzone w oparciu o know-how i 20 lat doświadczenia naszego partnera – kanadyjskiej firmy Origin Active Lifestyle Communities.

Nasze inwestycje w Polsce:

UL. BERNARDYŃSKA 13/15

Otwock

Obiekt funkcjonuje od marca 2019 – zobacz

OSIEDLE MŁODOŚCI 10

Kraków

Obiekt funkcjonuje od października 2020 – zobacz

Mechelinki gm. Kosakowo 13km od centrum Gdyni

KOMPLEKS REVITAL MECHELINKI – ośrodek rehabilitacyjny, Apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów, apartamenty na wynajem krótkoterminowy.
Planowane otwarcie 4. kwartał 2024 r.

Już w sprzedaży – sprawdź

Planowane inwestycje

Warszawa, Wrocław, Kraków

Nasze lokalizacje

Dlaczego warto zainwestować?

Zysk wyższy niż samodzielne inwestowanie w nieruchomości, o zbliżonym poziomie ryzyka.

Brak sezonowości najmu.

Przyczyniają się Państwo do wprowadzenia nieznanego dotychczas na polskim rynku kanadyjskiego standardu opieki długoterminowej i mieszkalnictwa senioralnego z asystą.

Zarządzanie obiektami przez Origin Polska na podstawie know-how udostępnionego przez Origin Active Lifestyle Communities.

Nasze inwestycje podążają za demografią. Budujemy nieruchomości społecznie potrzebne i zapraszamy do przedsięwzięć inwestorów prywatnych.

Sektor usług senioralnych oraz usług rehabilitacji, szczególnie neurologicznej, jest rynkiem nienasyconym i mocno rozwijającym się.

INWESTYCJA NIEZALEŻNA OD ZMIAN KONIUNKTURY W NIERUCHOMOŚCIACH

Czerpiemy z 20 lat doświadczeń wiodącego kanadyjskiego operatora aktywnych wspólnot senioralnych

1
SZTUK

ŁÓŻEK W POLSCE

1
SZTUK

ŁÓŻEK W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI

1
OBIEKTÓW

W POLSCE I KANADZIE

1
SZTUK

DOŚWIADCZENIA ORIGIN

Usługi świadczone w obiektach

apartamenty serwisowane dla seniorów

opieka długoterminowa nad osobami starszymi

rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, onkologiczna

fizjoterapia prewencyjna i odtworzeniowa

opieka / rehabilitacja poszpitalna i poudarowa

opieka nad osobami z demencją i wielochorobowością

POZNAJ NASZ MODEL INWESTYCYJNY

Jakie lokalizacje wybieramy na apartamenty senioralne i obiekty rehabilitacyjne?

Blisko dużych miast i metropolii

Dobrze skomunikowane

z punktu widzenia klientów, ich rodzin oraz personelu medycznego

W pobliżu szpitala

dojazd karetki w ciągu 5 minut

Umożliwiające zbudowanie obiektu o ekonomicznej skali operacyjnej

Atrakcyjne, łączące bliskość infrastruktury miejskiej

z wrażeniem położenia w miejscu wypoczynkowym, wyciszonym, sanatoryjnym

Sytuacja rynku mieszkań i usług dla seniorów w Polsce

Według GUS, w 2035 roku co siódma kobieta oraz co dziesiąty mężczyzna w Polsce będą w wieku 75 lat i wyższym. Zmiana stylu życia młodszego pokolenia i duża mobilność osób w wieku produkcyjnym sprawiają, że Polacy szukają profesjonalnej, dobrze zorganizowanej opieki dla najbliższych. Zapotrzebowanie na mieszkania senioralne z asystą oraz na domy opieki senioralnej będzie rosło. Polska jest trzecim najszybciej starzejącym się państwem w Europie.

W Polsce rynek profesjonalnych placówek świadczących usługi na oczekiwanym przez klientów poziomie jest bardzo niedowartościowany. Brakuje ośrodków specjalistycznych i miejsc w istniejących ośrodkach opiekuńczych dla osób z demencją, Alzhaimerem  i wielochorobowością. Rynek mieszkań serwisowanych dla seniorów dopiero kiełkuje.

Szacuje się, że w województwie mazowieckim żyje ponad 13 000 osób w wieku 65+ o rocznych przychodach ≥ PLN 200,000. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ilość miejsc w obiektach świadczących usługi opieki dla osób dotkniętych różnymi formami demencji w województwie mazowieckim nieznacznie przekracza 200. Gdyby wszystkie te miejsca zostały zajęte tylko przez najbogatszych seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, którzy mogą sami opłacić opiekę, wówczas niedobór miejsc dla zamożnych seniorów z tą chorobą wyniósłby nadal ponad 800 w samym woj. mazowieckim.

Ośrodki Origin oferują 34 programy rehabilitacyjne, na które (wg danych NIK) okres oczekiwania w państwowych szpitalach i ośrodkach rehabilitacji trwa od 42 dni do ponad półtora roku.

Według badań przeprowadzonych w dwudziestu wybranych krajach OECD, na tysiąc osób w wieku powyżej 65 lat przypada średnio 49,1 miejsc w placówkach opieki długoterminowej. Pokrywa się to ze stanem potrzeb – w krajach wysokorozwiniętych do obiektów opieki długoterminowej trafia między 5 a 6% tej grupy wiekowej. Przypomnijmy, że obiekty te są przeznaczone dla seniorów o zaawansowanym stopniu niesamodzielności. W Polsce liczba miejsc jest zatrważająco niska – wynosi zaledwie 17,5 na tysiąc seniorów w wieku powyżej 65 roku życia. Liczba ta jest o tyle niepokojąca, że stan zdrowia i poziom samodzielności seniorów w Polsce należą do najgorszych w Europie.

Co wyróżnia nasze obiekty na tle rynku?

Struktura personelu jest elementem know-how operatora z Kanady. Podobnie jak metody szkoleniowe i system szkoleń Origin. Każdy z zatrudnionych pracowników przechodzi szkolenia opracowane przez Origin Active Lifestyle Communities. Część personelu jest szkolona w placówkach kanadyjskich.

Współistnienie dwóch funkcji: pobytowej i rehabilitacyjnej, umożliwia nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również rozszerzenie oferty usług dla różnych grup klientów.

Obiekty Origin wyróżniają się bryłą budynków, układem pomieszczeń, dominacją powierzchni wspólnych, wielkością sal terapeutycznych i rehabilitacyjnych, wyposażeniem oraz terenem wokół obiektu (ogrody i parki terapeutyczne). W ośrodku otwockim zbudowanym od podstaw, była możliwość zastosowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w sposób spójny i kompletny oraz zgodny z zasadami architektury terapeutycznej (nowatorskiej na rynku polskim).

Obecnie w Polsce przeważają placówki dysponujące maksymalnie kilkudziesięcioma łóżkami. Placówki o liczbie ponad stu łóżek są rzadkością i są to przeważnie placówki publiczne. Doświadczenie kanadyjskie i obliczenia polskich ekspertów pokazują, że efektywne placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne nie mogą mieć poniżej 100 łóżek. Zapewnienie czegoś więcej niż pobyt, w szczególności właściwej terapii i rehabilitacji, wymaga odpowiedniej skali.

INWESTUJ Z NAMI

W OBIEKTY REHABILITACYJNE I APARTAMENTY SENIORALNE W TRAKCIE REALIZACJI

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE MAMY PLANY INWESTYCYJNE

FAQ

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie operatora Origin Kanada działającego na rynku powszechnie uważanym za wzorcowy, nowatorski i wyprzedzający rynek europejski to wartość nie do zastąpienia. W obiektach Origin swoją rolę odgrywa każdy element: kształt budynku, układ pomieszczeń, architektura wnętrz, wyposażenie, przestrzeń wokół budynku, procedury funkcjonowania obiektu, sposób wyszkolenia personelu, sposób zarządzania personelem, kolor, dźwięk, zapach. Wszystko to ma wpływ na komfort przebywającego w naszym ośrodku pensjonariusza i stanowi ogromną przewagę na rynku. Współpracujemy również z jednym z najlepszych producentów sprzętu rehabilitacyjnego, izraelską firmą Motorika. Nasz sprzęt należy do najnowocześniejszych w Europie.

Cena za pobyt w ośrodku w Otwocku kształtuje się na poziomie 4-6 tys. zł, w zależności od rodzaju pobytu i zakresu usług. W porównaniu do cen rynkowych jest niższa od cen u konkurencji przy zachowaniu wysokiego standardu.

Inwestor może zdecydować się na inwestycję kapitałową bądź nabycie apartamentu na własność. Skontaktuj się z nami, aby poznać warunki inwestycji i wybrać najlepszą dla Ciebie formę pomnażania kapitału.

Ośrodek na etapie deweloperskim jest finansowany zarówno z kredytu bankowego, jak i z rynku equity, głównie przez inwestorów indywidualnych w postaci obejmowania udziałów w spółce. Dziś proporcje kształtują się na poziomie: 30% kredyt bankowy / 70% equity. Docelowym modelem finansowania projektów jest proporcja 50% / %50% lub, jeśli będzie to możliwe, 70% kredyt bankowy / 30% equity.

Czas inwestycji zależy od preferencji Inwestora. Propozycja inwestycji jest skierowana zarówno dla osób myślących długofalowo jaki i tych, które chciałyby zakończyć inwestycję po 3 latach z atrakcyjnym zyskiem.

Partnerzy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ