Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii B
wyemitowanych przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki ORIGIN SMS 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000770373, o numerze NIP 1182188836, Emitenta obligacji na okaziciela Serii B, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 –3 ustawy z dnia 15stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020poz. 1208 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach„) oraz zgodnie z postanowieniami punktu 16 warunków emisji Obligacji Serii B wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Nr 01/04/2019 Zarządu Emitenta z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B, („Obligacje„),  niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w dniu

 22 lipca 2021 roku  („Dzień Zgromadzenia”) o godz. 13.00

w Warszawie (01-821) przy ul. Hajoty 49 („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY – pełna treść

Załącznik nr 1 pełnomocnictwo (ZO) – B

Załącznik nr 2 Uchwały (ZO)-B

Załącznik nr 3 Oświadczenie – B

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ostatnie posty

Obserwuj nas

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit