Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii B
wyemitowanych przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki ORIGIN SMS 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000770373, o numerze NIP 1182188836, Emitenta obligacji na okaziciela Serii B, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 –3 ustawy z dnia 15stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020poz. 1208 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach„) oraz zgodnie z postanowieniami punktu 16 warunków emisji Obligacji Serii B wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Nr 01/04/2019 Zarządu Emitenta z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B, („Obligacje„),  niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w dniu

 22 lipca 2021 roku  („Dzień Zgromadzenia”) o godz. 13.00

w Warszawie (01-821) przy ul. Hajoty 49 („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY – pełna treść

Załącznik nr 1 pełnomocnictwo (ZO) – B

Załącznik nr 2 Uchwały (ZO)-B

Załącznik nr 3 Oświadczenie – B

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit