Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych
przez ORIGIN SMS 01 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki ORIGIN SMS 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000770373, o numerze NIP 1182188836, Emitenta obligacji na okaziciela Serii A, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 –3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1208 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach„) oraz zgodnie z postanowieniami punktu 16 warunków emisji Obligacji Serii A wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Nr 01/02/2019 Zarządu Emitenta z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie emisji Obligacji Serii A, zmienionej Uchwałą Nr 02/02/2019 Zarządu Emitenta z dnia 27 lutego 2019 roku („Obligacje„), niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w dniu

 22 lipca 2021 roku („Dzień Zgromadzenia”) o godz. 10.00 w Warszawie (01-821)

przy ul. Hajoty 49 („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY – pełna treść Załącznik nr 1 pełnomocnictwo (ZO) Załącznik nr 2 Uchwały (ZO) Załącznik nr 3 Oświadczenie- Seria A

Załącznik nr 1 pełnomocnictwo (ZO)

Załącznik nr 2 Uchwały (ZO)

Załącznik nr 3 Oświadczenie- Seria A

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit