Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Origin Otwock 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Origin Otwock 1

  Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Origin Otwock 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000543529) (dalej zwanej: „Komplementariuszem”) – jako komplementariusza działającego w imieniu Spółki Origin Otwock 1 spółka z ograniczoną...
Zamieszkaj komfortowo w Mechelinkach

Zamieszkaj komfortowo w Mechelinkach

W lipcowym numerze magazynu dla seniorów „Ławeczka” ukazał się artykuł o inwestycji Origin Revital Mechelinki. Treść artykułu publikujemy poniżej. Magazyn wydawany jest w formie papierowej i kolportowany w trójmiejskich klubach seniora. SAMODZIELNOŚĆ   | ...
Origin laureatem nagrody Rzeczpospolitej

Origin laureatem nagrody Rzeczpospolitej

Origin laureatem nagrody Rzeczpospolitej Projekt Origin Revital Mechelinki został laureatem nagrody Rzeczpospolitej w kategorii: Obiekt wnoszący nową jakość dla mieszkańców. Nagroda ta jest przyznawana firmom i osobom, których projekty, decyzje i działania mają...